Salvinia natans - Betta Splendens Italia

Salvinia natans