Crinum natans - Betta Splendens Italia

Crinum natans