Anubias nana - Betta Splendens Italia

Anubias nana