Anubias barteri - Betta Splendens Italia

Anubias barteri

Pianta Epifite